RUČNÁ ÚDRŽBA VODY

Chémiu dávkujeme ručne do plavákových dávkovačov zhruba raz za 3 až 7 dní ...

RUČNÁ ÚDRŽBA VODY

 

chémiu dávkujeme ručne do plavákových dávkovačov zhruba raz za 3 až 7 dní (závisí od teploty vody, kvality filtrácie, objemu vody, účinnosti chémie). Množstvo chemických látok obsiahnutých vo vode zistíme pomocou testerov. Odporúča sa merať vždy na druhý deň kedy je chémia dostatočne rozpustená. Na začiatku kúpacej sezóny, pri prvom napustení vody začneme merať cca po dvoch dňoch až sa z vody uvolní O2.

HODNOTA PH - NAJDÔLEŽITEJŠÍ PARAMETER

Hodnota pH je jedným z najdôležitejších sledovaných faktorov, ktorá výrazne ovlivňuje kvalitu vody. Hodnota pH ovlivňuje účinnosť a spotrebu všetkých prípravkov na úpravu vody, funkčnosť zariadenia, životnosť bazénu a predovšetkým pocit z kúpania. Nevhodné pH vody môže pri dlhotrvajúcom pôsobení spôsobiť poškodenie povrchu bazénu. Je teda nutné, aby sa hodnota pH kontrolovala 1 až 2x týždenne.

Pravidelne 1-2x týždenne skontrolujte hodnotu pH a koncentráciu voľného chlóru či aktívneho kyslíku testerom a upravte ich na doporučené hodnoty. Tieto opatrenia sú bezpodmienečne nutné pre zaistenie hygienicky neškodnej vody a udržaní dobrého vzhľadu.

PRIEBEŽNÉ OŠETROVANIE BAZÉNU

Bazénu je nutné venovať pravidelnú starostlivosť, zabránime tak nepríjemným problémom z následnou ďaleko pracnejšou a drahšou údržbou, veľkou spotrebou chemikálií a poškodení bazénového skeletu a filtračného zariadenia.

ČISTENIE STIEN BAZÉNU

V priebehu používania bazénu sa na jeho stenách usadzujú rôzne nečistoty, veľmi intenzívne sa usadzujú na úrovni hladiny vody, na rozhraní voda – vzduch. Tieto usadeniny podporujú tvorbu rias baktérií a zákalov. K dokonalému čisteniu usadenín, predovšetkým u hladiny na rozhraní voda – vzduch, je treba používať odporúčané prostriedky.

DEZINFEKCIA VODY

Každá osoba vchádzajúca do bazénu vnáša do vody množstvo mikroorganizmov , ktoré sa v nej ďalej množia a vytvárajú veľké riziko pre Vás a predovšetkým pre deti. Preto je nutné vodu priebežne a pravidelne dezinfikovať. Neodporúčame používať dezinfekčné prostriedky pre domácnosť ktoré sú veľmi agresívne a riedené a pre dezinfekciu vody v bazéne absolútne neúčinné.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

Ošetrenie vody – pomocou prípravkov Arcana (.pdf, 157 kB)