OHREV BAZÉNOVEJ VODY

Na našom trhu je dostupných viacero systémov určených k ohrevu bazénovej vody.

OHREV BAZÉNOVEJ VODY

 

V prípade ak je bazén krytý kvalitným zastrešením, nie je nutné zvažovať dodatočný ohrev bazénovej vody. V letných, slnečných mesiacoch je teplota vody v zastrešenom bazéne v rozmedzí 27 až 34 ˚C. Na našom trhu je dostupných viacero systémov určených k ohrevu bazénovej vody.

ELEKTRICKÝ OHREV

Tento ohrev sa prakticky u súkromných bazénov nevyužíva, Vysoké prevádzkové náklady, veľké nároky na elektroinštaláciu. Často sa stáva že hlavný domový prívod elektrickej energie nie je dostatočne dimenzovaný na takúto záťaž. Výhoda je, že máme vždy, za akéhokoľvek počasia ideálnu (nastavenú) teplotu vody. Zapájajú sa priamo do systému a sú prakticky bezúdržbové.

SOLÁRNY OHREV

Solárny ohrev, tzv. absorbér- ide o panel vyrobený s plastového materiálu polypropylén alebo polyetylen. Tento panel s patričným rozmerom sa zapojí do cirkulačného ohrevu bazénu a voda ktorá preteká týmto panelom je ohrievaná slnečným žiarením. Takto ohriata voda vteká cez trysky späť do bazénu. Ide o najjednoduchší a najlacnejší spôsob ohrevu určený prevažne k nadzemným bazénom. Zvýši teplotu vody cca o 2-3˚C, závisí od mnohých okolností.

Druhý solárny systém má dva okruhy. Jeden medzi panelmi a výmenníkom a druhý medzi výmenníkom a filtračným okruhom bazénu. Prvý okruh má vlastné obehové čerpadlo a je plnený nemrznúcou tekutinou. Ohriata voda v solárnych paneloch a expanznej nádobe predáva teplo do výmenníka kde preberá teplo voda v cirkulačnom okruhu bazénu. Tento druhý systém je účinnejší, vyrobený s kvalitných materiálov a dokáže zohriať vodu výraznejším spôsobom cca o 4-5˚C.

TEPELNÝ VÝMENNÍK

Ide o kovové teleso vyrobené z nerez oceli, titanu a ich kombinácie. Tepelný výmenník je určený na predávanie tepla napr. z ústredného kúrenia rodinného domu alebo solárnych panelov do bazénovej vody. Obe látky sú medzi sebou oddelené . Tento spôsob ohrevu sa často používa u krytých -vnútorných bazénov kde je potrebné ohrievať vodu celoročne. Z ústredného kúrenia RD sa dopoja potrubné rozvody do technologickej šachty bazénu kde sa spoja vo výmenníku s cirkulačným okruhom bazénu.

TEPELNÉ ČERPADLA

Vzduch-voda v mnohých prípadoch je práve tepelné čerpadlo našim favoritom v ohreve vody u vonkajších bazénov. Nakoľko je pracovná teplota TČ k bazénom od 5 do 40˚C sú určené na sezónne použitie. V porovnaní zo solárnym systémom vychádza práve TČ ako najúčinnejší ohrev vďaka tomu že nie je odkázané na slnečné žiarenie (pracuje aj v noci). Má nízku spotrebu elektrickej energie a dokáže dodať od 60 do 80% tepla zadarmo.( príkon 0,9kW výkon 6kW ). Je možné nastaviť požadovanú teplotu vody v bazéne až do 35˚C. Náklady na kúpu TČ sú v dnešnej dobe prijateľné a pohybujú sa od 800,-€ do 3000,-€. Rozdiely sú v ich účinnosti a dodanom maximálnom výkone. Lacnejšie tepelné čerpadlá majú väčšiu spotrebu elektrickej energie a dodaní výkon je o niečo nižší napr. príkon 1,3kW výkon 5,3kW (čerpadla z nižšou účinnosťou). Výkonnostná krivka-(teplota vzduchu a spotreba energie = výkon čerpadla) by mala byť súčasťou dodavky. S týchto dôvodov odporúčame TČ ako ideálny spôsob ohrevu bazénovej vody v porovnaní s ostanými systémami.

V prípade potreby je možné tieto systémy medzi sebou kombinovať. Najväčšou výhodou a veľkou pomocou je však prekrytie bazénu solárnou plachtou alebo zastrešením. Najväčšie straty teploty sú z hladiny, vyparovaním a poveternostnými vplyvmi. Ďalšie straty sú zo stien a dna bazénového skeletu, preto sú naše bazény opatrené izoláciou styrodur s hrúbkou 3 cm.