NÁVOD NA FILTRÁCIU

Krištáľovo čistá voda, jemne iskrivá a priezračná, to je sen každého majiteľa bazénu.
V takejto vode je potešenie odpočinúť unavenému telu, relaxovať alebo sa len pozerať na svoje deti
ako si užívajú vodných radovánok.

NÁVOD K POUŽITIU FILTRAČNÉHO ZARIADENIA

FILTRÁCIA S 6-CESTNÝM VENTILOM

Každý bazén ak má byť čistý a zdravotne nezávadný musí byť vybavený zariadením pre recirkuláciu a úpravu vody. Spôsob prívodu a odvodu vody musí zaisťovať dôkladné zmiešavanie vody z filtrácie s vodou bazénovou. Odber vody z bazénu sa navrhuje a uskutočňuje tak, aby bol umožnený prítok vody na úpravovňu ako z hladiny, tak aj z dna bazénu. Kapacita filtračného zariadenia má byť taká, aby sa voda v bazéne teoreticky prefiltrovala raz za päť hodín. U súkromných bazénov sa odporúča vodu prefiltrovať minimálne dvakrát za deň.

PIESKOVÉ FILTRAČNÉ ZARIADENIE

Je to najpoužívanejšie filtračné zariadenie k filtrovaniu bazénovej vody. Ako náplň sa používa špeciálny kremičitý piesok s frakciou 0,4-0,8. Znečistená voda z bazénu pretečie zhora dole filtračnou nádobou s pieskom, nečistoty sú pieskovou náplňou zachytené a očistená voda prúdi späť cez recirkulačné trysky do bazénu.

Pri usadzovaní nečistôt samozrejme vzrastá tlak (odpor) v potrubí, a preto je nutné filtračné zariadenie pravidelne kontrolovať a pomocou 6-cestného ventilu, ktorý je na filtračnej nádobe, pravidelne piesok preplachovať. Pri tomto prečistení prechádza voda filtračnou nádobou zdola nahor a znečistená voda potom odteká mimo bazén do kanalizácie.

Piesková filtrácia zachytí nečistoty väčšie než 40-50 mikrónov. Každé filtračné zariadenie musí mať obehové čerpadlo, ktoré býva zväčša doplnené vlasovým filtrom. Vlasový filter sa musí pravidelne kontrolovať a čistiť.

NÁVOD K OBSLUHE ČERPADLA

Je to najpoužívanejšie filtračné zariadenie k filtrovaniu bazénovej vody. Ako náplň sa používa špeciálny kremičitý piesok s frakciou 0,4-0,8. Znečistená voda z bazénu pretečie zhora dole filtračnou nádobou s pieskom, nečistoty sú pieskovou náplňou zachytené a očistená voda prúdi späť cez recirkulačné trysky do bazénu.

Pri usadzovaní nečistôt samozrejme vzrastá tlak (odpor) v potrubí, a preto je nutné filtračné zariadenie pravidelne kontrolovať a pomocou 6-cestného ventilu, ktorý je na filtračnej nádobe, pravidelne piesok preplachovať. Pri tomto prečistení prechádza voda filtračnou nádobou zdola nahor a znečistená voda potom odteká mimo bazén do kanalizácie.

Piesková filtrácia zachytí nečistoty väčšie než 40-50 mikrónov. Každé filtračné zariadenie musí mať obehové čerpadlo, ktoré býva zväčša doplnené vlasovým filtrom. Vlasový filter sa musí pravidelne kontrolovať a čistiť.

PRÍPRAVA NA ZIMU

Kvalitná príprava bazénu pred zimou nám uľahčí spustenie bazénu pred novou kúpacou sezónou. Vykonáme spätné pranie, uzavrieme všetky ventily, 6-cestný ventil dáme do polohy WINTER (poloha WINTER sa nachádza medzi polohami FILTROVANIE a VYPÚŠŤANIE), vypustíme vodu zo všetkých zariadení v šachte (čerpadlo, filtračná nádoba, chlórovač, vykurovanie, potrubné rozvody, atd.) V chlórovači by nemal zostať žiadny chlór. Ak je nutné vymeniť piesok vo filtračnej nádobe tak to spravíme teraz, vyčistíme vlasový filter, gumené tesnenia ošetríme silikónovým olejom, vypneme prívod napätia (všetky ističe do polohy OFF- vypnuté)