STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ ZASTREŠENIA

Základom úspešnej a funkčnej inštalácie zastrešenia je rovný, presne vymeraný a pevný podklad.

MIESTO PRE USADENIE KOĽAJISKA

Špripravenost03írku podkladu pre usadenie koľajiska tvorí šírka koľajiska s pridaním najmenej piatich centimetrov na každej strane. Pozor na nespevnený podklad, akým je napríklad dlažba uložená na kameninu – vplyvom dažďov hrozí prepad dlažby a pri silnejšom nárazovom vetre sa tak konštrukcia môže uvoľniť.

POŽADOVANÉ ROZMERY A POVOLENÉ TOLERANCIE:

a) výšková tolerancia ± 4 mm na celú dĺžku koľajiska
b) maximálny výškový rozdiel protiľahlej dvojice dráh 10 mm
c) dĺžka základu minimálne rovná dĺžke koľajiska + 100 mm

MONTÁŽ ZASTREŠENIA

pripravenost04Pred montážou stačí pamätať len na zaistenie bezproblémového prístupu na pozemok a umiestnenie zásuvky s 220 V do 30 metrov od miesta inštalácie. Pokiaľ zaistíte na dobu približne jednej hodiny 2-4 osoby, ktoré môžu pomôcť so zložením konštrukcie na miesto určenia, výrazne urýchlite našu prácu. Samotná montáž každého segmentu trvá asi 1-1,5 hodiny a nedá sa vykonať len v prípade veľmi nepriaznivého počasia.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Po montáží zastrešenia kompletne skontrolujeme jeho funkčnosť a zoznámime Vás s obsluhou a údržbou konštrukcie. Záruka platí 24 mesiacov, poskytujeme prirodzene aj pozáručný servis.

ÚDRŽBA A SERVIS ZASTREŠENIA

Vysoká kvalita použitých materiálov i vlastná konštrukcia okrem iného zaručuje príjemne nízke nároky na údržbu. Zastrešenie je proti negatívnym vplyvom počasia značne odolné, postačí ho dvakrát ročne umyť roztokom teplej vody a mydla bez použitia agresívnych saponátov. Na sneh v zime používajte jemný zmeták a námrazu neodstraňujte kovovými alebo drsnými predmetmi.

KAM ĎALEJ?

Zastrešenie bazénov – ponúkame niekoľko modelov zastrešenia
Ponukový formulár – kontaktujte nás a získajte podrobnejšie informácie