DEZINFEKCIA UV-C ŽIARIČOM

Biologická úprava vody patrí medzi najekologickejšie úpravy vody.

DEZINFEKCIA UV-C ŽIARIČOM

 

Dezinfekcia UV-C žiaričom – biologická úprava vody – patrí medzi najekologickejšie úpravy vody. Naše skúsenosti s touto úpravou sú veľmi pozitívne. Tento systém úpravy bazénovej vody používame pri malých aj veľkých bazénoch. Činnosť UV-C žiariča je jednoduchá a výrazným spôsobom znižuje spotrebu chemických látok až o 70%. Pri tomto ošetrení je obsah chlóru v bazéne s hodnotou 0,1mg/l plne dostačujúci.

PRINCÍP ČINNOSTI

UV-C žiarič vydáva ultrafialové žiarenie s vlnovou dĺžkou 253,7 nm. Žiarenie s takouto vlnovou dĺžkou má baktericidné účinky (zabíja baktérie). Bazénová voda je cirkulačným čerpadlom pretlačená cez UV-C jednotku, kde dochádza k ožarovaniu bazénovej vody špeciálnym žiaričom. Toto žiarenie rozkladá DNA mikroorganizmov, baktérií a iných živých organizmov, a tým zabraňuje ich tvorbe a likviduje baktérie už vzniknuté.

uvc01DNA sa nachádza vo všetkých živých organizmoch a obsahuje informácie nevyhnutné pre ich život a reprodukciu. Zmenou niektorých chemických článkov, vplyvom UV-C žiarenia dochádza ku zmene informácií nesených v DNA. Vplyvom týchto zmien dochádza k zlyhaniu správnej činnosti a k nenávratnej záhube buniek.

UV-C žiariče používané našou firmou RollStyl sú výhradne od holandského výrobcu Spa&Pool, kde je zaručená vysoká efektivita vďaka elektrolyticky upravenej nerezovej oceli, leštenom vnútornom povrchu prietokovej trubice, čo zvýši odrazy žiarenia a tým zväčšuje účinnosť až o 30%. Ďalšou výhodou je väčšia dĺžka samotných UV-C žiaričov, ktorá je takisto dôležitá pre efektívnu sterilizáciu.

uvc02Elektromagnetické žiarenie musí mať aj určitú minimálnu intenzitu pre zabezpečenie dávky, dostatočne veľkej na elimináciu významného percenta baktérií vyskytujúcich sa vo vode. Správne navrhnuté UV sterilizačné zariadenie je schopné poskytnúť vode dávku žiarenia, ktorá eliminuje viac ako 95% mikroorganizmov nachádzajúcich sa vo vode.

Žiariče Spa&Pool sú vyrábané v rôznych výkonových parametroch. Najčastejšie sa pri našich privátnych bazénoch používa výkon 75W a maximálny prietok 20m³/h. Životnosť týchto žiaričov je až 9 000 h. Samotná výmena UV-C trubice je veľmi jednoduchá a zvládne ju každý majiteľ bazénu. Nevýhodou je fakt, že je stále nutné kontrolovať hodnotu pH a zabezpečiť minimálnu dávku chlóru, to ale dokáže zabezpečiť aj multifunkčná tableta.

FINANČNE NENÁROČNÉ A SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIE

Z tohto všetkého vyplýva, že úprava bazénovej vody pomocou UV-C žiaričov je ideálnym a finančne nenáročným riešením. Tento systém odporúčame aj vtedy, ak sa bazény napúšťajú vodou zo studní. Táto voda je náchylnejšia na úpravu, s pomocou UV-C žiaričov však zabezpečíme kryštálovo čistú a nezávadnú vodu počas celej kúpacej sezóny.