AUTOMATICKÁ ÚDRŽBA VODY

Automatickou údržbou je zaručené pravidelné a presné dávkovanie chemických látok a prakticky nulové riziko, že voda bude závadná, alebo že sa začnú tvoriť riasy.

AUTOMATICKÁ ÚDRŽBA VODY - VÝHODY TEJTO ÚDRŽBY SÚ VEĽKÉ

 

Hlavná výhoda je v pravidelnom vyhodnocovaní kvality vody a obsahu chemických látok v priebehu celej kúpacej sezóny. Chemické látky sú dávkované vždy pri spustenom cirkulačnom okruhu. Automatickou údržbou je zaručené pravidelné a presné dávkovanie chemických látok a prakticky nulové riziko, že voda bude závadná, alebo že sa začnú tvoriť riasy.

Automatické dávkovanie chemických látok pracuje na princípe vyhodnocovania kvality vody a následného dopustenia prípravkov do cirkulačného okruhu bazénu. V cirkulačnom okruhu sú inštalované kalibračné sondy, ktoré pomocou riadiacej elektroniky merajú obsah chlóru a pH vo vode. V prípade úbytku týchto látok dá elektronika povel čerpadlu, ktoré nadávkuje presné množstvo chýbajúcej látky do cirkulačného okruhu bazénu. Pri takejto údržbe máme istotu, že voda nebude prechlórovaná a agresívna na pokožku a oči. Chemické prípravky používané pri automatickej údržbe vody musia byť na rozdiel od dávkovania ručného v tekutom stave. Dodávajú sa v plastových kanistroch s rôznym objemom. Cenovo sú dostupnejšie ako chémia tabletová. Týmto spôsobom je možné dávkovať flokulanty (vločkovače), ktoré slúžia na vyvločkovanie nečistôt a odumretých rias, následne sa lepšie zachytávajú vo filtračnej nádobe.

Automatická údržba bazénovej vody môže byť zabezpečená aj elektrochloráciou, obecne nazývanou ako slaná voda.

SLANÁ VODA

Tento systém údržby bazénovej vody je importovaný prevažne z Austrálie a pracuje na princípe elektrolýzy vody (chemický rozklad látok elektrickým prúdom vo vodivom roztoku), čiže rozklad soľného roztoku NaCl. U privátnych bazénov sa vytvorí umelá salinita tak, že sa v bazénovej vode rozpustí morská soľ NaCl s koncentráciou 0,3-0,5% (3-5kg/m³). V cirkulačnom okruhu bazénu je vsadený elektródový článok, ktorý následne rozkladá koncentrát NaCl na chloran sodný, ten pôsobí ako dezinfekcia bazénovej vody. Odvápnenie elektród sa rieši pomocou automatickej polarizácie v určitých časových intervaloch.

Výhody soľnej dezinfekcie:

» nízke prevádzkové náklady
» účinnosť proti riasam, vírusom, baktériám
» jednoduchá, bezpečná údržba zariadenia
» bezpečnosť pri manipulácii so soľou
» menej agresívna voda k ľudskému organizmu
» bazénová voda bez akýchkoľvek starostí

Nevýhody soľnej dezinfekcie:

» agresivita vody na kovové časti
» vysoký obsah chloridov vo vode pôsobí agresívne aj na nerezové časti
» problém s likvidáciou odpadných vôd (nesmie sa vypúšťať do ČOV)
» napáda kovové solárne panely a výrazne znižuje ich životnosť
» nutnosť používať bazénové príslušenstvo vyrobené s odolných materiálov(titan, nerez AISI 402)

Veľa ľudí si myslí, že technológia slanej vody je bezchlórový systém ekologickej dezinfekcie. Nie je to však pravda. Ide o chlórový systém a pre osoby, ktoré sú na Cl alergické, je rovnako nepríjemný dezinfekčný prostriedok ako chlór plynný alebo chloran sodný. Chlór vyrobený takýmto spôsobom je však pomerne čistý a menej dráždi oči. Terapeutické účinky slanej vody sú ale minimálne, slanosť vody je totiž o cca 10x menšia než u vody morskej.

PROFESIONÁLNE DÁVKOVAČE CHÉMIE ASEKO

Automatické dávkovače bazénovej chémie ASEKO patria medzi najlepšie na trhu. Automatické dávkovače sú vyvýjané a vyrábané pre nemecký a švajčiarsky trh podľa prísnej DIN normy. Presnosť a spoľahlivosť dávkovačov ASEKO je na prvom mieste a preto sú naše bazény vždy s kryštálovo čistou vodou . V porovnaní s konkurenčnými výrobkami sú automatické dávkovače ASEKO navrhnuté s cieľom jednoducho ovládať a nastavovať celý systém ošetrenia bazénovej vody. Karbón-keramické bazény Compasspools, nerezové bazény Benwerk sú štandardne vybavené automatickým dávkovaním ASEKO zo série Asin Aqua.

V ponuke automatických dávkovačov ASEKO je na výber chlórové dávkovanie pre verejné bazény, chlórové dávkovanie pre súkromné bazény. Ďalej dezinfekcia bazénov pomocou slanej vody kde sú dávkovače ASEKO Asin Aqu Salt najlepšie a najvýkonnejšie na trhu a sú vybavené  presnou reguláciou a meraním.

Novodobú bezchlórovú dezinfekciu vnútorných bazénov zabezpečujú revolučné dávkovače Aseko Sanosil. Ide o patentovanú švajčiarsku bezchlórovú chémiu na báze peroxidu vodíka a koloidného striebra. Táto bezchlórová bazénová dezinfekcia spĺňa prísne zdravotnícke normy. Tieto bazénové dávkovače sú vhodné pre vnútorné bazény aby nedochádzalo k chlórovému zápachu. Bezchlórová dezinfekcia je vhodná pre osoby náchylné na chlór. Odporúčame v kombinácii s technológiou ClearPro®.

Produkty ASEKO , ponúkajú mnoho pokrokových technológii ktoré sú overené a odskúšané. Referenčný model Asin Aqua Profi je výnimočné zariadenie určené pre veľké verejné bazény a ponúka kompletné ovládanie celej technológie vrátane komunikácie s PC a kontrolou prevádzky POOliNET cez internet.